Coegin Pharmas strategi är att bygga en riskbalanserad pipeline genom förvärv av produktkandidater i prekliniska och tidiga utvecklingsstadier. Vi söker aktivt strategiska samarbeten med forskare och företag för att möjliggöra och påskynda utvecklingen av våra projekt.

Vi är flexibla avseende avtalsstruktur och kan inkludera licenser, partnerskap, joint ventures, optionsavtal och annat. Vi erkänner och stödjer många entreprenörers och universitets intresse av att bilda nya företag kring sina uppfinningar.

Vi är öppna för utlicensiering, eventuella strategiska partnerskap för våra banbrytande läkemedelskandidater och kommersiella aktörer för distribution och marknadsföring av våra innovativa dermakosmetiska produkter.

Om du vill veta mer om de specifika tillgångarna och portföljbolagen, besök gärna:

Kontakta gärna

Jens Eriksson, vd på Coegin Pharma AB på [email protected]