Coegin Pharmas strategi är att bygga en riskbalanserad pipeline genom förvärv av produktkandidater i prekliniska och tidiga utvecklingsstadier. Vi söker aktivt strategiska samarbeten med forskare och företag för att möjliggöra och påskynda utvecklingen av Coegin Pharma.

Vi är flexibla avseende avtalsstruktur och kan inkludera licenser, partnerskap, joint ventures, optionsavtal och annat. Vi erkänner och stödjer många entreprenörers och universitets intresse av att bilda nya företag kring sina uppfinningar.

Coegin Pharma kommer att söka exitmöjligheter efter klinisk proof of concept och vi stödjer aktivt våra portföljbolag i att identifiera och genomföra strategiska partnerskap.

Om du vill veta mer om de specifika tillgångarna och portföljbolagen, besök gärna:

Kontakta gärna Kristian Lykke Fick, CCO Coegin Pharma AB på [email protected]