Investor relations

Varför investera i Coegin Pharma?

Coegin Pharma har et mycket erfaret management och styrelse med stor kompetens inom läkemedelsutveckling, kommersialisering, business development, bolagsbyggning och finansiering. Coegin Pharma har to unika teknologiplattformar med stort potential inom behandling av inflammationsdrevet cancer och diabetes komplikationer var behovet for bättre medicin er stort.

Genom förvärvet av Follicum AB (”Follicum”) och de positiva resultaten från COAK-studien har Coegin Pharma etablerat en breddad och mer mogen projektpipeline. Bolaget står redo för att ta nästa steg på resan mot att skapa långsiktiga värden genom ett flertal unika projekt, solida kompetenser i kombination med ett begränsat kapitalbehov.

Genom separata portföljbolag skall Coegin Pharma utveckla och värdeförädla välvaliderade utvecklingsprojekt. Coegin Pharma avser att aktivt bredda projektportföljen i bolagets befintliga unika teknologier och externa förvärv. Gemensamt för projekten är att de ska ha en väl validerad forskningsgrund, attraktiva kommersiella förutsättningar, potential för tidig exit och en tydlig möjlighet för Coegin Pharma att värdeförädla projektet. Samtidigt skall bolaget vara aktivt i sitt exitarbete för respektive portföljbolag.

Detta kombinerat med Coegin Pharmas kompetenser och plattform som skapar de rätta förutsättningarna för ökad tillväxt och värdeförädling utan att väsentlig accelerera Coegin Pharmas finansiella risk och kapitalbehov.

“Vi är redo att utnyttja den terapeutiska potentialen i vår plattform till att utveckla läkemedel för flera indikationer där behovet av nya behandlingar är stort”

- Tore Duvold

Finansiell kalender

februari 27 2023
Bokslutskommuniké 2022
maj 25 2023
Delårsrapport Q1 2023

Senaste rapporter

IR-kontakt