Investor relations

Varför investera i Coegin Pharma?

Coegin Pharma har lagt grunden för ett händelserikt 2021

  • Utarbetande av ny ambitiös strategi med fokus på hudcancer.
  • Notering på NGM Nordic SME genom omvänt förvärv av GoldBlue AB.
  • Etablerande av rätt expertis för genomförande av kliniska studier inom aktinisk keratos och en kommande klinisk fas IIa-studie inom basalcellscancer.
  • Etablerat samarbete med Studies&Me och Bispebjerg Hospital för en kombinerad klinisk fas I/II-studie inom aktinisk keratos med AVX001 som planeras att genomföras och avslutas under 2021.
  • Inlämnad klinisk ansökan för genomförande av fas I/II-studie inom aktinisk kreatos.
  • Breddad pipeline och utökade ambitioner med utvärdering av projekt inom sjukdomar såsom leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom.
  • Planerade spinouts genom två separata dotterbolag inom systemiska cancersjukdomar respektive kronisk njursjukdom.
  • Genomförd kapitalisering om sammanlagt 31,4 MSEK.

“Vi är redo att utnyttja den terapeutiska potentialen i vår plattform till att utveckla läkemedel för flera indikationer där behovet av nya behandlingar är stort”

- Tore Duvold

Finansiell kalender

augusti 25 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 24 2022
Delårsrapport Q3 2022

Senaste rapporter

IR-kontakt