Varför investera i Coegin Pharma?

Vi har en mycket erfaren ledning och styrelse med stor kompetens inom läkemedelsutveckling, kommersialisering, affärsutveckling, bygga bolag och finansiering.

Vi har två unika teknologiplattformar med stor potential inom behandling av inflammationsdriven cancer, diabeteskomplikationer samt stimulering av hårväxt, där behovet av bättre behandlingar är stort.

Vi har en bred och mogen projektpipeline genom förvärvet av Follicum AB (”Follicum”) och de positiva resultaten från COAK-studien. Vi är redo att ta nästa steg på resan mot att skapa långsiktiga värden genom ett flertal unika projekt, solida kompetenser i kombination med ett begränsat kapitalbehov.

Genom separata portföljbolag ska vi utveckla och värdeförädla välvaliderade utvecklingsprojekt. Vi avser att aktivt bredda projektportföljen i bolagets befintliga unika teknologier och externa förvärv. Gemensamt för projekten är att de ska ha en välvaliderad forskningsgrund, attraktiva kommersiella förutsättningar, potential för tidig exit och en tydlig möjlighet att värdeförädla projektet. Samtidigt ska vi vara aktiva i vårt exitarbete för respektive portföljbolag.

Detta kombinerat med våra kompetenser och plattform som skapar de rätta förutsättningarna för ökad tillväxt och värdeförädling utan att väsentlig accelerera vår finansiella risk och kapitalbehov.

IR-kontakt

Jens Eriksson vd
[email protected]
Pressmeddelande

Senaste rapporter

Finansiell kalender