Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 september 2022.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Almi invest Syd AB 49 130 585 7,08%
Arctic Securities AS* 44 258 704 6,37%
Nordnet Pensionsförsäkring AB* 25 406 783 3,66%
Sparebank 1 Markets AS* 25 352 763 3,65%
Avanza pension* 24 535 468 3,53%
Rune Löderup (privat och via bolag) 13 454 322 1,94%
Erik Vargklint 12 000 100 1,73%
Pickwick Capital AB 10 514 035 1,51%
Adexsi Holdings Limited 10 029 750 1,44%
Anwar Al-Dulaimi 9 190 000 1,32%
Övriga 470 419 525 67,74%
Totalt 694 292 035 100,0%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning