Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 mars 2022.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Almi invest Syd AB 49 130 585 7,08%
Arctic Securities AS* 44 258 704 6,37%
Nordnet Pensionsfärsäkring* 26 281 717 3,79%
Sparebank 1 Markets AS* 25 352 763 3,65%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension* 22 442 835 3,23%
Rune Löderup (privat och via bolag) 17 528 381 2,52%
Erik Vargklint 12 153 420 1,75%
Pickwick Capital AB 10 514 035 1,51%
Adexi Holdings Limited 10 029 750 1,44%
Mattias Ulriksson 7 000 000 1,01%
Övriga 469 599 845 67,64%
Totalt 694 292 035 100,0%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning