Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 juni 2023.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Aleco Invest AB 909 091 9,68%
Arctic Securities AS 492 417 5,24%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 354 719 3,78%
Avanza pension 359 328 3,83%
Sparebank 1 Markets AS 298 043 3,17%
Almi invest Syd AB 210 241 2,24%
Adexsi Holdings Limited 120 357 1,28%
Raging Bull Invest AB 113 313 1,21%
Anwar Al-Dulaimi 104 000 1,11%
Mattias Ulriksson 86 011 0,92%
Övriga 6 341 579 67,54%
Totalt 9 389 099 100,0%