Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna.

Källa: Euroclear Sweden