Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 december 2023.