Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 juni 2022.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Almi invest Syd AB 49 130 585 7,08%
Arctic Securities AS* 44 258 704 6,37%
Nordnet Pensionsförsäkring AB* 25 500 141 3,67%
Sparebank 1 Markets AS* 25 352 763 3,65%
Avanza pension* 23 592 462 3,40%
Rune Löderup (privat och via bolag) 15 480 381 2,23%
Erik Vargklint 12 153 420 1,75%
Pickwick Capital AB 10 514 035 1,51%
Adexsi Holdings Limited 10 029 750 1,44%
Anwar Al-Dulami 8 000 000 1,15%
Övriga 470 279 794 67,74%
Totalt 694 292 035 100,0%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning