Vi är ett nordiskt bioteknikföretag som genom vår hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit.

Om oss

Våra portföljbolag

Med våra tre portföljbolag har vi sammantaget en pipeline med fyra projekt redo för att inleda klinisk fas IIa och fas IIb inom hudcancer, håravfall och kroniska sår samt ett projekt inom blodcancer som förbereds för klinik.

Avexxin Oncology fokuserar på utveckling av nya innovativa läkemedel inom inflammationsdriven cancer.

Läs mer på avexxinoncology.com

Follicum fokuserar på utveckling av nya och banbrytande behandlingar för håravfall och kroniska sår.

Läs mer på follicum.com

Reccura Therapeutics fokuserar på att kunna erbjuda en unik och vältolererad behandling för både aktinisk keratos och basalcellscancer.

Läs mer på reccuratherapeutics.com

Vår forskning

I vår totala projektportfölj har vi sju läkemedelsprojekt varav fyra är redo för fas IIa eller fas IIb. Projekten har sin grund i två unika patenterade teknologiplattformar som bygger på gedigen forskning och samarbeten med banbrytande och internationellt erkända forskare och akademiker.

Senaste nytt

Kommande händelser

2023-08-24
Delårsrapport Q2 2023
2023-11-23
Delårsrapport Q3 2023
Fler händelser

Coegin News

Se alla avsnitt

Team Coegin

Vår välmeriterade ledning har stor erfarenhet av läkemedelsutveckling, kommersialisering och företagsbyggande.

möt vårt team
Tore Duvold

VD

Lars Bukhave Rasmussen

CFO

Berit Johansen

CSO

Kristian Lykke Fick

CCO

John Zibert

CMO