Nedan presenteras en översiktlig bild av Coegins historik i korthet. Dotterbolaget Coegin Pharma AS (då Avexxin AS) grundades 2005. Koncernens moderbolag Coegin Pharma AB (publ), tidigare GoldBlue AB (publ), grundades 2016. Moderbolaget namnändrades i samband med det omvända förvärvet av Coegin Pharma AS under 2020.

1998

Professor Berit Johansen med kollegor publicerar för första gången att enzymet cPLA2α är en central regulator av cytokininducerad proinflammatorisk transkriptionsfaktor NF-kB-aktivering i mänskliga hud keratinocyter.

2001

Verkningsstudier för cPLA2α medierad NF-kB-aktivering tillämplig på flera olika celltyper grundläggande för identifiering och dokumentation av cPLA2α som ett mycket intressant terapeutiskt mål.

2005

Avexxin AS grundas med mål om att tillhandahålla en ny generation av läkemedel för behandling av allvarliga medicinska tillstånd som kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer.

2014

Potenta terapeutiska kandidater identifieras för behandling av cancer, inklusive hudcancer och trippelnegativ bröstcancer.

2015

”Proof of Concept” (PoC) hos människa för sin ledande molekyl vid en topisk behandling för patienter som lider av mild till måttlig psoriasis.

2016 – 2018

Framgångsrik behandling med cPLA2α-hämmare av fibrotiska sjukdomar i djurmodeller av njure och lunga.

2019

Avexxin AS namnändras till Coegin Pharma AS.

2020

Ny strategisk inriktning i Coegin Pharma AS med fokus på utveckling av ny cancerbehandling.

GoldBlue AB (nu namnändrat till Coegin Pharma AB) genomför ett omvänt förvärv av Coegin Pharma AS.

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 29 september 2020 beslutas om namnändring av GoldBlue AB till Coegin Pharma AB samt beslutas bland annat om att utse en ny styrelse. I samband med den extra bolagsstämman utsågs Tore Duvold till ny VD i Bolaget.

2021

Coegin Pharma slutför omnoteringsprocessen på Nordic SME efter det omvända förvärvet.

Coegin Pharma genomför en lyckad kapitalisering om sammanlagt 32 MSEK genom en kombinerad företrädesemission och riktad nyemission.

Coegin Pharma inleder ett fusionsförvärv av Follicum AB.

COAK-studien inleds och samtliga patienter inleder behandlingen.

Coegin Pharma beslutar att gå vidare med AVX420 som läkemedelskandidat för behandling av leukemi.

2022

Positivt resultat från COAK-studie tillkännagavs, både säkerhet och effekt.

Fusion med Follicum AB genomförd.

Positivt utfall från FOL005 fas IIa-studie i håravfall tillkännagavs, exitprocesspåbörjad.

Reviderad strategi annonserad med ny affärsmodell och utökad pipeline.

Ledningsgruppen utökad med ytterligare kompetens i Lars Bukhave Rasmussen som Chief Financial Officer och John Zibert som Chief Medical Officer.

Coegin Pharma inleder utlicencieringsprocessen av det förvärvade projektet för stimulering av hårväxt.

Coegin beslutar om offensiv strategisk plan för 2022/2023.

Coegin Pharma rapporterar positiva slutliga data från COAK-studien, en klinisk fas l/ll studie med AVX001 inom aktinisk keratos.

Coegin Pharma lanserar portföljbolagen Reccura Therapeutics AS, Follicum AB, Avexxin Oncology AS.

2023

Coegin Pharma genomför en lyckad företrädesemission.

Coegin Pharma reviderar strategin för FOL005 och siktar mot lansering av en produktserie redan 2025.

Berit Johansen blir Scientific Advisor för Coegin Pharma AB.

Coegin Pharma utser ny tillförordnad VD.