Bolag vars aktier är listade på NGM Nordic SME är inte skyldiga att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget tillämpar för närvarande inte Svensk kod för bolagsstyrning.