Tore Duvold VD

Född 1968
Verkställande direktör sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet: Tore Duvold har mer an tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av dermatologiska sjukdomar, antibiotika och njure. Tore Duvold kommer senast från Innovation Fund Denmark där han tillträdde som vice VD under 2015 och utsågs till verkställande direktör i april 2019. Tore Duvold har suttit i styrelser och advisory boards hos både Danmarks Tekniske Universitet och Köpenhamns Universitet. Tore Duvold har utbildning som organisk kemist från universitet i Bergen och Oslo och har en doktorsgrad inom bioorganisk kemi från Universite Louis Pasteur, Frankrike.

Innehav: Tore Duvold äger 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024 i Coegin Pharma AB.

Lars Bukhave Rasmussen CFO

Född 1975
CFO sedan april 2022.

Utbildning och erfarenhet: Lars Bukhave Rasmussen kommer med stor erfarenhet inom hela läkemedelsvärdekedjan, från medicinutveckling, kommersialisering, ekonomisk förvaltning och redovisning samt generell ledning tack vare sin långa erfarenhet i olika ledande befattningar för LEO Pharma A/S, både i Danmark och USA på vice presidentniva, samt som CFO och COO för Pila Pharma AB. Hans utbildningsbakgrund inkluderar Veterinarmedicin Doktor (VMD) vid Köpenhamns Universitet, Danmark, fil.kand. i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning och redovisning vid Syddansk Universitet, Danmark, samt Executive MBA vid Henley Business School, Storbritannien.

Innehav: Lars Bukhave Rasmussen äger 7 500 aktier i Coegin Pharma AB.

Berit Johansen CSO

Född 1958
CSO sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Berit Johansen har varit verksam i Coegin Pharma sedan starten 2005 och är professor i molekylär genetik vid Norwegian University of Science and Technology och är huvuduppfinnaren av bolagets antiinflammatoriska behandlingsmetod. Berit Johansens internationella akademiska karriär omfattar positioner vid Molecular Biology Institute vid UCLA, vid Biomedical Center vid University of Uppsala, Sweden, vid NTH, Institutionen for bioteknik och vid Institute of Molecular Genetics, University of Gottingen, Germany. Berit Johansen har också haft positioner som gästforskare vid Biogen Research Corporation, Cambridge, MA och vid Institutionen för kemi och biokemi, University of California, San Diego, CA, och Brigham & Womens Hospital/Harvard University, Boston, USA.

Innehav: Berit Johansen äger genom det helägda bolaget Bejo Holding AS 47 737 aktier samt privat 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024 i Coegin Pharma AB.

John Zibert CMO

Född 1977
CMO sedan maj 2022

Utbildning och erfarenhet: John Zibert är en erkänd läkemedelsforskare och har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling och digitala hälsoundersökningar. Johns expertis ligger inom bland annat hudsjukdomar, cancer, decentraliserade kliniska prövningar, biomarkorer och innovationsprocesser, som har resulterat i mer än 70 internationella vetenskapliga publikationer. John Zibert har tidigare haft flera chefsbefattningar där han har bidragit till läkemedelsutveckling och lansering av flera läkemedel, exempelvis kan nämnas han roll som VD for Studies&Me A/S, Chief Medical Officer på LEO Innovation Lab och Head of Medical Affairs EU5+ pa LEO Pharma A/S. John Zibert har en kandidatexamen i humanbiologi fran University of Otago och Köpenhamns universitet, en PhD i immunologi från fakulteten för medicinvetenskap, Köpenhamns universitet samt en ledarutbildning från det danska försvaret.

Innehav: John Zibert äger 10 250 aktier i Coegin Pharma AB.