Jens Eriksson vd

Född 1975
tf. VD sedan oktober 2023 och VD sedan april 2024.

Utbildning och erfarenhet: Jens Eriksson har universitetsexamen inom finansiering och marknadsföring samt med kompletterande studier inom biomedicin. Jens har varit verksam som vd för flera större detaljhandelskedjor i Sverige som ELON, Hemmabutikerna, Hemexperten, och nu senast Scanias största privata återförsäljare, Arver Lastbilar. Vidare innehar Jens lång erfarenhet av styrelsearbete och arbetar idag som senior konsult inom strategi, affärsutveckling och kommunikation. Jens är också investerare med fokus på svensk biotech. Jens nyckelkompetenser är inom affärsutveckling, rationaliseringar, fusioner, kommunikation, marknadsföring och HR. 

Innehav: Jens Eriksson äger privat och via bolaget iEnce Advisor AB, 384 276 aktier och 175 349 teckningsoptioner av serie TO3 i Coegin Pharma.

Lars Bukhave Rasmussen CFO

Född 1975
CFO sedan april 2022.

Utbildning och erfarenhet: Lars Bukhave Rasmussen kommer med stor erfarenhet inom hela läkemedelsvärdekedjan, från medicinutveckling, kommersialisering, ekonomisk förvaltning och redovisning samt generell ledning tack vare sin långa erfarenhet i olika ledande befattningar för LEO Pharma A/S, både i Danmark och USA på vice presidentniva, samt som CFO och COO för Pila Pharma AB. Hans utbildningsbakgrund inkluderar Veterinarmedicin Doktor (VMD) vid Köpenhamns Universitet, Danmark, fil.kand. i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning och redovisning vid Syddansk Universitet, Danmark, samt Executive MBA vid Henley Business School, Storbritannien.

Innehav: Lars Bukhave Rasmussen äger 30 750 aktier och 11 625 teckningsoptioner av serie TO3 i Coegin Pharma AB.

John Zibert CMO

Född 1977
CMO sedan maj 2022

Utbildning och erfarenhet: John Zibert är en erkänd läkemedelsforskare och har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling och digitala hälsoundersökningar. Johns expertis ligger inom bland annat hudsjukdomar, cancer, decentraliserade kliniska prövningar, biomarkorer och innovationsprocesser, som har resulterat i mer än 70 internationella vetenskapliga publikationer. John Zibert har tidigare haft flera chefsbefattningar där han har bidragit till läkemedelsutveckling och lansering av flera läkemedel, exempelvis kan nämnas han roll som VD for Studies&Me A/S, Chief Medical Officer på LEO Innovation Lab och Head of Medical Affairs EU5+ pa LEO Pharma A/S. John Zibert har en kandidatexamen i humanbiologi fran University of Otago och Köpenhamns universitet, en PhD i immunologi från fakulteten för medicinvetenskap, Köpenhamns universitet samt en ledarutbildning från det danska försvaret.

Innehav: John Zibert äger 17 424 aktier och 3 587 teckningsoptioner av serie TO3 i Coegin Pharma AB genom det helägda bolaget Future Brain ApS.