I vår totala projektportfölj har vi idag sex projekt: fem läkemedelskandidater och en produkt inom kosmetisk dermatologi. Gemensamt för projekten är att de har sin grund i två unika patenterade teknologiplattformar som bygger på gedigen forskning och samarbeten med banbrytande och internationellt erkända forskare och akademiker.

Våra unika, validerade teknologiplattformar

cPLA2α-teknologin

cPLA2α-teknologin består av en serie egenutvecklade småmolekylära hämmare av det cytosoliska fosfolipas A2-enzymet (cPLA2α) involverat i inflammation och okontrollerad celltillväxt. Detta ger en rad potentiella attraktiva indikationer för de patenterade molekylhämmarna av cPLA2α inklusive hud-, cancer-, lever- och njursjukdomar.

Tekniken kommer i första hand från Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet (NTNU).

Portföljbolagen Avexxin Oncology AS och Reccura Therapeutics AS utvecklingsprojekt baseras på denna teknologi.

FOL-peptidteknologin

FOL-peptidteknologin består av en serie patenterade vävnadsskyddande peptider ("små proteiner") som är baserade på en modifierad del av det naturliga mänskliga proteinet osteopontin. Osteopontin är ett glykoprotein som uttrycks i många typer av vävnader, bland annat hårsäcken och ben, och spelar en nyckelroll i cellstimuleringsprocesser.

Tekniken kommer i första hand från Lunds universitet i Sverige.

Portföljbolaget Follicum AB:s utvecklingsprojekt baseras på denna teknologi.

Vår pipeline för läkemedelskandidater

Projekt
AVX001
Indikation
Aktinisk keratos
Modalitet
Topikal
Portföljbolag
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas IIa
Fas IIb
Projekt
AVX001
Indikation
Basalcellscancer
Modalitet
Topikal
Portföljbolag
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas IIa
Fas IIb
Projekt
AVX420
Indikation
Leukemi
Modalitet
Biologisk
Portföljbolag
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas IIa
Fas IIb
Projekt
FOL026
Indikation
Hjärt- och kärlsjukdomar
Modalitet
Biologisk
Bolag
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas IIa
Fas IIb

Vår pipeline för dermakosmetiska produkter

Projekt
FOL005
Indikation
Stimulering av hårväxt
Modalitet
Topikal
Portföljbolag
Forskning
Utveckling
Registrering

Läs mer om våra projekt

FOL005

Stimulering av hårväxt

FOL005 är en peptid baserad på en modifierad del av det endogena osteopontinet, ett glykolprotein som uttrycks av många vävnader. FOL005 har visat sig vara en säker och tolererbar produkt för stimulering av hårväxt.

Läs mer på follicum.com

AVX001

Hudcancer

AVX001 är en av våra läkemedelskandidater byggd på cPLA2α-plattformen. Det är en inhibitor för topikal administration som vi utvecklar för indikationerna aktinisk keratos (AK) och basalcellscancer (BCC). AVX001 har visat ”proof of concept” i vår senaste fas IIa-studie för AK.

Läs mer på reccuratherapeutics.com

AVX420

Leukemi

AVX420 har en dokumenterat stark cPLA2α-hämmande effekt vid leukemi och trippelnegativ bröstcancer, vilket visar på att AVX420 kan vara en lovande läkemedelskandidat för behandling av cancer.

Läs mer på avexxinoncology.com

FOL026

Hjärt- och kärlsjukdomar

Innovativa terapier inom hjärt- och kärlsjukdom associerat med diabetes. Målet är att utforska dessa nya koncept ytterligare och detta arbete kommer att ske i nära samarbete med Lunds universitet. Coegin Pharma har nyligen etablerat ett forskningssamarbete med de internationellt erkända forskarna inom diabetes och diabeteskomplikationer, professor Jan Nilsson och professor Anna Hultgårdh.