I vår totala projektportfölj har vi idag fem projekt: fyra läkemedelskandidater och en produkt inom kosmetisk dermatologi. Gemensamt för projekten är att de har sin grund i två unika patenterade teknologiplattformar som bygger på gedigen forskning och samarbeten med banbrytande och internationellt erkända forskare och akademiker.

Våra unika, validerade teknologiplattformar

cPLA2α-teknologin

cPLA2α-teknologin består av en serie egenutvecklade småmolekylära hämmare av det cytosoliska fosfolipas A2-enzymet (cPLA2α) involverat i inflammation och okontrollerad celltillväxt. Detta ger en rad potentiella attraktiva indikationer för de patenterade molekylhämmarna av cPLA2α inklusive hud-, cancer-, lever- och njursjukdomar.

Tekniken kommer i första hand från Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet (NTNU).

FOL-peptidteknologin

FOL-peptidteknologin består av en serie patenterade vävnadsskyddande peptider ("små proteiner") som är baserade på en modifierad del av det naturliga mänskliga proteinet osteopontin. Osteopontin är ett glykoprotein som uttrycks i många typer av vävnader, bland annat hårsäcken och ben, och spelar en nyckelroll i cellstimuleringsprocesser.

Tekniken kommer i första hand från Lunds universitet i Sverige.

Vår pipeline för läkemedelskandidater

Projekt
AVX001
Indikation
Aktinisk keratos
Modalitet
Topikal
Läs mer
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas IIa
Fas IIb
Projekt
AVX001
Indikation
Basalcellscancer
Modalitet
Topikal
Läs mer
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas IIa
Fas IIb
Projekt
AVX420
Indikation
Leukemi
Modalitet
Biologisk
Läs mer
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas IIa
Fas IIb
Projekt
FOL026
Indikation
Hjärt- och kärlsjukdomar
Modalitet
Biologisk
Läs mer
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas IIa
Fas IIb

Vår pipeline för dermakosmetiska produkter

Projekt
FOL005
Indikation
Stimulering av hårväxt
Modalitet
Topikal
Läs mer
Forskning
Utveckling
Registrering