Jens Eriksson, tillförordnad VD

[email protected]