Finansiell kalender

februari 27 2023
Bokslutskommuniké 2022
maj 25 2023
Delårsrapport Q1 2023
maj 25 2023
Årsstämma 2023
augusti 24 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 23 2023
Delårsrapport Q3 2023
februari 29 2024
Bokslutskommuniké 2023