Eva Sjökvist Saers Styrelseordförande

Född 1962
Styrelseledamot sedan maj 2023
Styrelseordförande sedan oktober 2023.

Utbildning och erfarenhet: Eva Sjökvist Saers är legitimerad apotekare med doktorsgrad från Uppsala universitet. Eva har lång och bred erfarenhet från forskning & utveckling och affärs- och verksamhetsutveckling från läkemedelsindustrin med olika chefspositioner inom Astra/AstraZeneca, koncernledningen i Apoteket AB och som vd för läkemedelsföretaget APL med över 500 medarbetare och en omsättning på 1,4 mdkr.

Eva Sjökvist Saers är idag verksam i ett antal bolag inom life science - ordförande för Dicot AB och styrelseledamot i Alligator Bioscience AB, Apoex AB, Bluefish Pharmaceuticals AB och Oxcia AB. Eva är ordförande för det strategiska innovationsprogrammet Swelife och har tidigare varit ordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för branschorganisationen SwedenBIO. Tidigare har Eva varit verksam i styrelserna för Dilafor AB, Empowered Health AB, IDL Biotech AB, Karo Pharma AB, Recipharm AB samt Karolinska Institutet Holding AB.

Innehav: Eva Sjökvist Saers äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma AB.

Jens Eriksson Styrelseledamot och vd

Född 1975
Styrelseledamot sedan maj 2023
Styrelseordförande maj-oktober 2023.

Utbildning och erfarenhet: Jens Eriksson har universitetsexamen inom finansiering och marknadsföring samt med kompletterande studier inom biomedicin. Jens har varit verksam som vd för flera större detaljhandelskedjor i Sverige som ELON, Hemmabutikerna, Hemexperten, och nu senast Scanias största privata återförsäljare, Arver Lastbilar. Vidare innehar Jens lång erfarenhet av styrelsearbete och arbetar idag som senior konsult inom strategi, affärsutveckling och kommunikation. Jens är också investerare med fokus på svensk biotech. Jens nyckelkompetenser är inom affärsutveckling, rationaliseringar, fusioner, kommunikation, marknadsföring och HR. 

Innehav: Jens Eriksson äger privat och via bolaget iEnce Advisor AB, 384 276 aktier och 175 349 teckningsoptioner av serie TO3 i Coegin Pharma.

Erlend Skagseth Styrelseledamot

Född 1955
Styrelseledamot sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet: Erlend Skagseth har en MBA-examen och 30 års erfarenhet från FoU-baserad projektledning och affärsutveckling samt 15 års erfarenhet av VC-investeringar i tidigt skede. Erlend Skagseth är Managing Partner på Sarsia Seed och har medverkat vid flera turnarounds och förhandlat fram flera internationella kontrakt, licenser och exits. Erlend Skagseth har lång erfarenhet från styrelsearbete i utvecklings- och tillväxtbolag.

Innehav: Sarisa Seed AS äger 144 839 aktier i Coegin Pharma AB. Erlend Skagseth äger indirekt genom bolag ca 5 procent av aktierna i Sarisa Seed AS.

Thoas Fioretos Styrelseledamot

Född 1958
Styrelseledamot sedan maj 2022.

Utbildning och erfarenhet: Thoas Fioretos ar professor och överläkare vid Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på molekylära och funktionella studier av genetiska förändringar i leukemi och hur sådana förändringar kan användas för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Han har författat fler än 130 vetenskapliga artiklar. Thoas Fioretos är en av grundarna till Cantargia AB, Qlucore AB och Lead Biologics International AB. Thoas Fioretos är styrelseledamot i Cantargia AB, Qlucore AB och Lead Biologics International.

Innehav: Thoas Fioretos äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma AB.