Om FOL026

FOL026 är en peptidbaserad läkemedelskandidat för behandling av hjärtinfarkt. FOL026 har utvecklats för att injiceras in i blodomloppet, så att hela kroppen påverkas. Våra studier har visat att FOL026 kan reparera skadade kärlväggar och dessutom skydda kärlväggen mot stress (riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes).

Marknaden

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i hela världen och skador på kärlväggen är den viktigaste uppkomsten till hjärtinfarkt och stroke. Bara under 2023 har man beräknat diagnoserna till så många som 75 miljoner fall världen över.

Det finns inga läkemedel på marknaden idag som kan bidra till att reparera kärlväggarna, som vi har sett att FOL026 gör.

Marknadsstorleken globalt för hjärtinfarkt värderades till 20,2 miljarder kronor 2022 och växer med en genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) på 6,8 % från 2022 till 2032, och förväntas nå 39,3 miljarder kronor 2032.

Marknadsvärde hjärtinfarkt

20.2 miljarder kronor

Milstolpar

2024

Nya forskningsresultat.

2025

Etablera samarbete med partner.

Forskning

FOL026 är en peptid som kommer från det naturliga mänskliga proteinet osteopontin.

FOL026 skyddar mot skador orsakade av höga blodnivåer av glukos och lipider (glukolipotoxicitet), stimulerar vaskulär reparation och bildandet av nya blodkärl och stimulerar muskelreparation. FOL026 binder specifikt till neuropilin-1, vilket aktiverar biologiska svar liknande de i familjen av vaskulär endoteltillväxtfaktor (VEGF) som är avgörande för bildandet och underhållet av blodkärl samt återupplivning av vävnad, processer som är avgörande för att behandla hjärtinfarkt.

Osteopontin

FOL026

Plan

Planen är att fortsätta forskningssamarbetet med Lunds universitet och identifiera separat finansiering (t.ex. genom riskkapital, licensavtal etc.) under 2024 innan slutförande av produktformuleringen och start av den prekliniska testfasen.

Vi siktar på att slutföra prekliniska proof-of-concept- och toxikologi- och First-in-Human-studier inom 3 år.