Studies&Me publicerar artikel om rekrytering till Coegin Pharmas COAK-studie

Studies&Me har idag den 17 januari 2022 publicerat en artikel om Coegin Pharmas COAK-studie och vilka milstolpar som uppnåtts under rekryteringsfasen. På bara 7 veckor och 3 dagar var alla patienter rekryterade till studien. Artikeln finns även tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida.

Läs hela artikeln på www.Studiesandme.com:
Studiesandme.com/COAK

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Filer för nedladdning