Coegin Pharma lanserar portföljbolaget Reccura Therapeutics

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") presentade under våren 2022 resultaten från COAK-studien, en klinisk fas I/II studie med AVX001 inom aktinisk keratos. Studien visade att AVX001 är säker och tolereras väl i behandlingen av patienter med aktinisk keratos och där uppnåddes en tydlig tendens till effekt. Resultaten indikerade även att AVX001 kan vara särskilt relevant för behandling av basalcellscancer och har därmed potential att kunna adressera två stora sjukdomsindikationer.

För att driva projektet vidare med slutmålet att kunna erbjuda en unik och vältolererad behandling för både aktinisk keratos och basalcellscancer har Coegin Pharma etablerat portföljbolaget Reccura Therapeutics AS ("Reccura Therapeutics"). Nästa steg i bolagets utvecklingsprogram är en fas IIa studie med AVX001 inom basalcellscancer.

Aktinisk keratos ("AK") är ytliga solskador i hudens yttre lager som beror på att huden har utsatts för mycket sol genom livet. Det är den vanligaste förekommande hudsjukdomen och enbart i USA uppskattas att det finns cirka 60 miljoner människor som lider av AK, ett antal som förväntas öka. AK anses vara en kronisk störning där de flesta patienter upplever att lesionerna återkommer över tiden.

Basalcellscancer ("BCC") är den vanligaste formen av hudcancer och endast i USA diagnostiseras årligen 4 miljoner patienter med BCC. BCC finns i många olika former och kan vara både ytliga och mer invasiva. Den vanligaste orsaken är även här exponering för solljus och involverar onormal och okontrollerad celltillväxt.

Av de nuvarande behandlingsalternativen för aktinisk keratos och basalcellscancer kan milda till svåra hudreaktioner ofta uppstå såsom bl.a. svullnad, klåda, irritation eller fjällning och där finns ett stort behov av nya effektiva behandlingar med attraktiva säkerhetsprofiler. Den globala marknaden uppgår till cirka 80 miljarder SEK.

Under sommaren 2022 presenterades slutliga data från COAK-studien, en klinisk fas I/II studie med AVX001 inom aktinisk keratos. Resultaten visade att AVX001 är säker och tolereras väl i behandlingen av patienter med AK, där uppnåddes en tydlig tendens till effekt och sammanfattningsvis bedöms AVX001 ha potential att bli ett framtida behandlingsalternativ till patienter med aktinisk keratos. Nya studier i AK med tillämpning under en längre tid bedöms som motiverat för att kunna mäta sig gentemot befintliga behandlingsalternativ på marknaden. Vidare visar resultaten att AVX001 är mer responsiv i allvarligare AK (grad 2) vilket indikerar att AVX001 är särskilt relevant för behandling av hudcancer såsom basalcellscancer.

Baserat på de slutliga resultaten från COAK-studien har arbetet med förberedelserna för den fortsatta kliniska utvecklingen av AVX001 inom basalcellscancer fortskridit, där nästa steg är att genomföra en fas IIa studie. Studien är en så kallad proof-of-concept studie, där avsikten är att bekräfta de positiva resultaten från COAK-studien avseende säkerhet och tolerabilitet samt att undersöka den kliniska effekten av AVX001 för behandling av basalcellscancer.

Bolaget har sedan slutförandet av COAK-studien presenterat lovande resultat från försök i laboratorium med AVX001 i humana BCC-celler. Jämfört med publicerade data för vismodegib, som är ett registrerat läkemedel för behandling av BCC, observerades där i dessa försök en fem gånger mer potent hämning av celltillväxt.

"Med intressanta data från den genomförda COAK-studien, en unik verkningsmekanism, attraktiv säkerhetsprofil och starka patent är jag övertygad om att AVX001 har utmärkta förutsättningar för att kunna utvecklas till ett nytt behandlingsalternativ för både aktinisk keratos och basalcellscancer. Två stora marknader i behov av nya innovativa läkemedel." säger Jesper Kihl, VD för Reccura Therapeutics. 

Dialoger med potentiella partners förs, med målsättningen att genomföra en utlicensiering alternativt att identifiera en pharma- eller venture cap partner för finansiering innan en fas IIa studie inleds.

I styrelsen för Reccura Therapeutics ingår Erlend Skagseth (Ordförande), Jesper Kihl (VD) och John Zibert.

Ytterligare information om Reccura Therapeutics kommer att presenteras inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Om Reccura Therapeutics AS
Reccura Therapeutics är ett portföljbolag till Coegin Pharma med fokus på att kunna erbjuda en unik och vältolererad behandling för både aktinisk keratos och basalcellscancer. Nästa steg i bolagets utvecklingsprogram är en fas IIa studie med AVX001 inom basalcellscancer och målsättningen är att genomföra en utlicensiering alternativt att identifiera en pharma- eller venture cap partner för finansiering innan en fas IIa studie inleds.

Filer för nedladdning