Pressmeddelanden

2019-02-27
Regulatorisk

Idag släpptes ett urval av spel från CQ9 mot GoldBlues kinesiskatalande varumärke. Spelen kommer även att rullas ut på våra andra varumärken under kommande vecka.

2019-02-22
Regulatorisk

STOR NEDGÅNG I OMSÄTTNING MEN VERKSAMHETEN PÅ VÄG ATT STABILISERAS

KOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 januari 2018 till 31 december 2018

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2018 (2017)

  • Nettointäkter uppgick till 4,0 Mkr (13,9)
  • Försäljningskostnader minskade till -6,1 Mkr (-11,8)
  • Bruttoresultatet minskade till -2,0 Mkr (2,1)
  • Administrationskostnader ökade till -9,5 Mkr (-8,8)
  • Resultatet för skatt uppgick till -11,5 MSEK (-16,4)
  • Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3,22% (2,86%)
  • Marginalen för nettospelintäkter (NGR) stabil vid 1,03% (1,03%)
2019-02-11
Regulatorisk

Goldblue har tecknat ett avtal med Zustro om att integrera deras live casino product ZustroPlay på GoldbBlues plattform. Zustro verkar inom både operatörssidan och producerar live casino spel för mot den Sydostasiatiska marknaden.

2019-01-24

I enlighet med beslut vid GoldBlues årsstämma den 20 juni 2018 har en valberedning bildats inför årsstämman 2019. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Rune Löderup, valberedningens ordförande, representerar sig själv och Raging Bull Invest AB, Staffan Lindgren, representerar sig själv och Nexium AB, Allen Yan representerar Watermill Ventures. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2019 framlägga förslag avseende:

2018-12-20
Regulatorisk

Den 14 december 2018 avslutades teckningstiden i GoldBlue AB:s (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget") företrädesemission. Av emissionsstorleken om ca 14,2 MSEK tecknades 22 128 816 units, motsvarande ca 10 MSEK via nyttjande av rätter. 7 581 736 units, ca 3,4 MSEK tecknades utan företräde och 1 903 615 units, ca 0,8 MSEK, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts. Av ovanstående omfattar kvittningar av tidigare upptagna brygglån ca 2,9 MSEK. Emissionen, som var fullt ut garanterad, inbringar därmed ca 14,2 MSEK före emissionsomkostnader som beräknas uppgå till ca 2 MSEK inkluderande garanternas ersättningar.

2018-12-13

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission inleddes den 29 november, den sista teckningsdagen är den 14 december 2018.

2018-12-10
Regulatorisk

GoldBlues VD Andre Rodrigues tecknar aktier i pågående emission för 750.000 kronor. Styrelseledamot Staffan Lindgren tecknar för 410.000 kr och styrelseledamot Jesper Ramskov Jensen som tidigare inte har haft aktier tecknar för 60.000 kronor.

2018-12-07
Regulatorisk

Stark tillväxt på nya marknader med en ökning av totala insättningar om 160%. Totala insättningar ökade med 15% för kinesiska och japanska kunder i november. Totala insättningar för alla varumärken i november ökade med 21%.

2018-12-05
Regulatorisk

GoldBlue har lanserat sportsbook för kinesisktalande kunder

<<
1
...
13
14
15
16
>>