Ledningspersoner i Coegin Pharma förvärvar aktier

Ledningspersoner i Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") har under första kvartalet 2023 förvärvat sammanlagt 3 519 991 aktier i Coegin Pharma. Aktieförvärven är ett led i det rörliga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2022.

Lars Bukhave Rasmussen (750 000 aktier), Berit Johansen (900 000 aktier), Kristian Lykke Fick (845 000 aktier) och John Zibert (1 024 991 aktier) har under första kvartalet 2023 förvärvat sammanlagt 3 519 991 i Coegin Pharma. Förvärven är ett led i det rörliga ersättningsprogram som beslutades av årsstämman 2022 och aktier som förvärvats inom ersättningsprogrammet, skall behållas av respektive ledande befattningshavare under en period om minst tre år efter förvärvet.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com. 

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Filer för nedladdning