Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Lars Bukhave Rasmussen tillträder som ny CFO i Coegin Pharma

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") meddelar idag att Lars Bukhave Rasmusssen tillträder som ny CFO i Coegin Pharma den 1 april 2022.

Lars Bukhave Rasmussen tillträder som ny CFO i Coegin Pharma den 1 april 2022 och ersätter då Bolagets nuvarande CFO Alexander Dahlquist.

Lars kommer med stor erfarenhet inom hela läkemedelsvärdekedjan, från medicinutveckling, kommersialisering, ekonomisk förvaltning och redovisning samt generell ledning tack vare sin långa erfarenhet i olika ledande befattningar för LEO Pharma A/S, både i Danmark och USA på vice presidentnivå, samt som CFO och COO for Pila Pharma AB. Hans utbildningsbakgrund inkluderar Veterinärmedicin Doktor (VMD) vid Köpenhamns Universitet, Danmark, fil.kand. i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning och redovisning vid Syddansk Universitet, Danmark, samt Executive MBA vid Henley Business School, Storbritannien.

VD, Tore Duvold kommenterar:
"Jag vill tacka Alexander Dahlquist för det arbete han gjort för Coegin Pharma under hans tid som CFO. Alexander har nu valt att fokusera på sina övriga uppdrag. Lars Bukhave Rasmussen har en mycket imponerande erfarenhet från life science branschen. Jag är säker på att Lars kommer att spela en stor roll i den vidare utvecklingen av Coegin Pharma som ett mycket intressant biotechbolag med en bred och värdefull portfölj av utvecklingsprojekt.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Filer för nedladdning
2021-11-16
Regulatorisk

Coegin Pharma AB har rekryterat Alexander Dahlquist som ny CFO.

2021-11-08
Regulatorisk

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

1
2
3
4
5
6