Follicle Thought publicerar artikel om Follicum

Follicle Thought har den 16 maj 2023 publicerat en artikel om Follicum och de positiva slutsatser som presenterades efter Coegin Pharmas analys av den genomförda kliniska fas 2a-studien med FOL005 för behandling av alopecia. Länk till artikeln finns tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida.

Om Follicle Thought
Webbplatsen Follicle Thought är tillägnad de miljontals människor runt om i världen som har ett intresse för hårrestaurering, och särskilt för de som är nya i ämnet. Webbplatsen startades i februari 2015 och undersöker de behandlingar som finns tillgängliga och behandlingar som utvecklas för att regenerera hårsäckar. Intresset för hårväxtbehandlingar är mycket vanligt bland breda grupper av människor.

Läs hela artikeln på Follicle Thought:
https://folliclethought.com/follicum-shares-new-presentation-may-2023/

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Filer för nedladdning