För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma offentliggör årsredovisning för 2021

Coegin Pharma AB (publ) offentliggör idag, den 28 april, årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.coeginpharma.com och bifogas även till detta pressmeddelande. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".