Coegin Pharma medverkar på Stora Aktiedagen den 15 mars

Coegin Pharma kommer att delta vid Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen på hotell Birger Jarl i Stockholm den 15 mars, kl. 15:10. Verkställande direktör Tore Duvold kommer att presentera Coegin Pharma och besvara frågor.

Passa på att ställa dina frågor till Tore Duvold, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller mejla till [email protected]. Dina frågor kommer att förmedlas av moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Möjlighet till eftersnack med Tore Duvold kommer att finnas efter genomförd presentation. 

Evenemanget är kostnadsfritt om du anmäler dig: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-i-stockholm-15-mars

Presentationen sänds live via www.aktiespararna.se/tv/live. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Filer för nedladdning