Coegin Pharma lanserar ny hemsida

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") har idag lanserat en ny hemsida med uppdaterad information om Coegin Pharma och anpassad till Coegin Pharmas nya hub & spoke modell. Nya hemsidor finns nu också tillgängliga för Coegin Pharmas portföljbolag Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

För respektive portföljbolags webbplats se länkarna nedan;
www.follicum.com
www.reccuratherapeutics.com
www.avexxinoncology.com

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett svenskt dotterbolag till Coegin Pharma. Som en del av Coegin Pharmas hub & spoke "portfolio" affärsmodell har Coegin Pharma etablerat det svenska portföljbolaget Follicum AB för att vidareutveckla den lovande nya och egenutvecklade dermatologiska läkemedelskandidaten FOL005 för behandling av androgenetisk alopeci och sårläkning. 

Om Reccura Therapeutics AS
Reccura Therapeutics är ett portföljbolag till Coegin Pharma med fokus på att kunna erbjuda en unik och vältolererad behandling för både aktinisk keratos och basalcellscancer. Nästa steg i bolagets utvecklingsprogram är en fas IIa studie med AVX001 inom basalcellscancer och målsättningen är att genomföra en utlicensiering alternativt att identifiera en pharma- eller venture cap partner för finansiering innan en fas IIa studie inleds.

Om Avexxin Oncology AS
Avexxin Oncology är ett norskt bioteknikföretag med fokus på utveckling av nya innovativa läkemedel inom inflammationsdriven cancer där behovet av nya och bättre behandlingar är stort. Avexxin Oncology skapar värden genom att på ett effektivt sätt utveckla nya läkemedelskandidater med stor terapeutisk potential till kliniska studier i partnerskap med kompetenta aktörer inom onkologi med mål om tidlig exit. Bolagets primära läkemedelskandidat AVX420 baseras på en unik och välvaliderad verkningsmekanism och har i prekliniska studier visat lovande resultat särskilt inom trippelnegativ bröstcancer och blodcancer (leukemi).

Filer för nedladdning