Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma har valt läkemedelskandidat för behandling av leukemi

Coegin Pharma meddelar idag att man beslutat att gå vidare med AVX420 som läkemedelskandidat för behandling av leukemi. Det unika biologiska angreppsättet baserat på hämning av nyckelenzymet cPLA2α har en stor potential att göra skillnad för många patienter som i dag inte får tillräckligt god behandling. Läkemedlet utvecklas nu i prekliniskt program inför kommande kliniska studier. Valet av läkemedelskandidat är en viktig milstolpe för Coegin Pharma och bolagets fortsatta utvecklingsplaner.

Coegin Pharma har nu fastställt att det blir läkemedelskandidaten AVX420 bolaget väljer att gå vidare med till preklinisk utveckling. Molekylen som har visat bevisande effekt i åtskilliga prekliniska cancermodeller och samtidig visat upp en god säkerhetsprofil. Coegin Pharma har arbetat med formuleringen, biotillgänglighet, dosintervall och testning av ett flertal humana blodcancerceller. AVX420 är även en tilltänkt kandidat inom njursjukdomar. Coegin Pharma förbereder nu den fortsatta prekliniska utvecklingen fram mot inledande kliniska prövningar i människa.

VD Tore Duvold kommenterar
"Vi är mycket tillfreds med vårt val av läkemedelskandidat för leukemi och att vi följer våra kommunicerade utvecklingsplaner. AVX420 är en småmolekyl med mycket intressant verkan på cancerceller, speciellt inom blodcancer. Vår data tyder också på att molekylen kan bli ett säkert läkemedel. Vi inleder nu det prekliniska utvecklingsprogrammet som behövs för att kunna starta kliniska försök."

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Filer för nedladdning
2021-11-16
Regulatorisk

Coegin Pharma AB har rekryterat Alexander Dahlquist som ny CFO.

2021-11-08
Regulatorisk

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

<<
1
2
3
4
...
8
>>