Coegin Pharma anlitar affärsutvecklingspartner och CCO Kristian Lykke Fick avslutar sitt uppdrag

Coegin Pharma AB:s ("Coegin Pharma") CCO Kristian Lykke Fick kommer efter sommaren 2023 att avsluta sitt uppdrag som CCO. Kristian har haft som huvuduppdrag att identifiera potentiella partners för Coegin Pharmas utvecklingsprojekt. Bolaget har tidigare informerat om stort intresse för FOL005 mot håravfall från potentiella samarbetspartners och som ett led i detta arbete avser Coegin Pharma att inom kort anlita en global affärsutvecklingspartner för att föra processen vidare.

Kristian Lykke Fick, Chief Commercial Officer, har haft som huvuduppdrag att, med sitt breda nätverk, identifiera tänkbara partners för bolagets utvecklingsprojekt. Nu lämnar Kristian över uppdraget till en affärsutvecklingspartner och i samband med detta ser bolaget även över sina resurser för att anpassas efter nästa fas i utvecklingen. Kristians konsultuppdrag fortsätter på Coegin Pharma under ett halvår för att säkerställa en bra överlämningsprocess. Portföljbolaget Follicum AB:s organisation kommer parallellt att ses över för att anpassas till ett potentiellt partnerskap eller försäljning.

"Det är otroligt spännande och roligt att vi har tagit oss till delmålet att slutföra pågående partnerdiskussioner med stöd av en global affärsutvecklingspartner." säger Kristian Lykke Fick, CCO i Coegin Pharma.

"Jag är otroligt tacksam att vi har haft Kristian med oss under den här viktiga fasen i bolagets utveckling. Tack vare Kristians kompetens och engagemang har vi nu kommit till ett läge där Kristian kan lämna över uppdraget till en global affärsutvecklingspartner." säger Tore Duvold, VD för Coegin Pharma. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Filer för nedladdning