Coegin Pharma accelererar sina affärsutvecklingsaktiviteter och anlitar BioPharma Connections

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") accelererar sina affärsutvecklingsaktiviteter och anlitar BioPharma Connections som sin affärsutvecklingsrådgivare i arbetet med att identifiera och knyta till sig potentiella partners.

Som tidigare kommunicerats arbetar Coegin Pharma fokuserat på att knyta till sig licensierings- och samutvecklingspartners för FOL005 och AVX001. I linje med detta arbete tillkännager Coegin Pharma idag ett samarbete med BioPharma Connections och stärker därmed ytterligare bolagets förutsättningar inom affärsutvecklingsområdet. Samarbetet kommer inledas den 1 maj 2023.

BioPharma Connections är ett USA-baserat konsultföretag, specialiserat på partnerskap inom life science. Teamet på BioPharma Connections har lång erfarenhet, gedigen meritlista och ett stort nätverk inom branschen, i synnerhet inom dermatologi. Teresa Johnk, VD för BioPharma Connections har en passion för dermatologi och har genomfört flertalet affärer inom kosmetika, OTC och receptbelagda läkemedel inom dermatologiområdet.

"Vi är mycket nöjda över samarbetet med Teresa Johnk och teamet på BioPharma Connections som blir en viktig tillgång för oss i arbetet med att knyta till oss strategiska partners för våra kliniska tillgångar inom dermatologi. Med BioPharma Connections långa erfarenhet, meriter och nätverk inom dermatologi, tillsammans med de starka resultaten för AVX001 och FOL005, ger det oss goda förutsättningar för vårt affärsutvecklingsarbete." säger Tore Duvold, VD för Coegin Pharma.

"Coegin Pharma är ett mycket intressant företag med en unik portfölj av väldifferentierade tillgångar i klinisk fas med stark potential för partnering. Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete med Coegin Pharma." säger Teresa Johnk, VD för BioPharma Connections.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av portföljbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Om BioPharma Connections
BioPharma Connections är ett USA-baserat konsultföretag inom affärsutveckling, som består av välpositionerade, erfarna branschexperter med stort nätverk inom Life Science-branschen. BioPharma Connections har ett starkt team av erfarna experter med en kombinerad erfarenhet av 100+ år inom områdena strategisk affärsutveckling, investerarrelationer, produktutveckling, teknisk anläggningsdesign, kvalitetsefterlevnad och kommersiell verksamhet.

Filer för nedladdning