BioStock publicerar artikel om Coegin Pharmas fusionsförvärv av Follicum

BioStock har idag den 1 mars 2022 publicerat en artikel om vilka framtida möjligheter fusisonsförvärvet av Follicum innebär för Coegin Pharma. BioStock kontaktade professorerna Anna Hultgårdh och Jan Nilsson, två internationellt erkända experter inom diabeteskomplikationer, för att få veta mer om vad förvärvet innebär för Coegin Pharma. Artikeln finns även tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida.

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2022/03/fusion-oppnar-upp-nya-mojligheter-for-coegin-pharma/

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Filer för nedladdning