Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

BioStock publicerar artikel om Coegin Pharmas fusionsförvärv av Follicum

BioStock har idag den 1 mars 2022 publicerat en artikel om vilka framtida möjligheter fusisonsförvärvet av Follicum innebär för Coegin Pharma. BioStock kontaktade professorerna Anna Hultgårdh och Jan Nilsson, två internationellt erkända experter inom diabeteskomplikationer, för att få veta mer om vad förvärvet innebär för Coegin Pharma. Artikeln finns även tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida.

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2022/03/fusion-oppnar-upp-nya-mojligheter-for-coegin-pharma/

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Filer för nedladdning
2022-03-31
Regulatory

Coegin Pharma, a Nordic biotechnology company that, with unique technologies and competencies, develops novel treatments in cancer and inflammatory-driven diseases today reports positive top-line data from its COAK study - a clinical Phase I/II trial in which the safety and tolerability of AVX001 was evaluated in 60 patients with actinic keratosis. The findings demonstrated that two different doses of AVX001 (1% and 3%) are safe and well tolerated in treatment of patients with actinic keratosis. While the study was not designed to draw definite conclusions on efficacy, the findings indicate a clear tendency to efficacy and a potential for AVX001 to become a future treatment option for patients with actinic keratosis. Based on these results, additional in-depth analyses of the findings from the study are ongoing in parallel with the evaluation and planning of the continued clinical development of AVX001.

1
2
...
8
>>