Analyst Group har publicerat en intervju med Coegin Pharma AB

I samband med att Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") genomför sin företrädesemission har analysföretaget Analyst Group publicerat en intervju med VD, Tore Duvold.

I intervjun svarar Tore Duvold bland annat på vilka milstolpar som Coegin Pharma uppnått under de senaste tolv månaderna, såväl som vilka värdedrivare som finns under 2023.

Intervjun finns att läsa i sin helhet på Analyst Groups hemsida:
https://analystgroup.se/textintervju/intervju-med-coegin-pharmas-vd-tore-duvold/

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Analyst Group
Analyst Group grundades 2014, en tid då informationen att tillgå gällande små- och medelstora bolag ansågs vara bristfällig. Därför valde Analyst Groups grundare att starta upp en analystjänst med visionen att belysa och sprida korrekt information för att ge bättre stöd i investeringsbeslut. Mer information och aktieanalyser finns på www.analystgroup.se.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Filer för nedladdning