Forskningsområden

Coegin Pharmas projektpipeline är grundad i gedigen forskning och samarbeten med banbrytande och internationellt erkända forskare och akademiker. Coegin Pharma grundades ursprungligen i Norge och bygger på årtionden av forskning. Med det senaste förvärvet av Follicum har Coegin Pharma lagt till nya och lovande peptidbaserade läkemedelskandidater som har visat sig skydda mänskliga celler mot metabolisk stress i samband med diabetes, vilket har en potential at minska organskador hos diabetespatienter.

Aktinisk keratos är solskador i hudens som beror på att huden har exponerats för mycket sol genom livet. Det är ett mycket vanligt förekommande förstadium till hudcancer.

Basalcellscancer är den vanligaste förekommande formen av hudcancer och den vanligaste av alla cancerformer.

Leukemi är en allmän term som inkluderar akut och kronisk lymfoblastisk leukemi (ALL, CLL) och akut och kronisk myeloid leukemi (AML, CML).

Lever- och njurfibros Diabetes är förknippat med ökad risk för fibros i levern såväl som i njurarna. Njurfibros är ett resultat av kronisk njursjukdom och högt blodtryck, medan leverfibros är en konsekvens av avancerad NAFLD till följd av övervikt eller fetma. På grund av ökningen av både diabetes och fetma är lever- och njurfibros ett växande problem och kostnad för samhället.

Kardiovaskulära komplikationer Diabetes är förknippat med en 2- till 3-faldigt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom (CVD) inklusive akut hjärtinfarkt och stroke, oberoende av vilken diabetestyp. De flesta akuta kardiovaskulära händelser orsakas av att ett aterosklerotisk plack brister, vilket kan vara dödligt. Komplikationer av diabetes, såsom hjärt-kärlsjukdom, njursvikt, blindhet och diabetiska fotsår, är djupgående och kostsamma för samhället med stigande vårdkostnader.

Sårläkning Kroniska sår inkluderar, men är inte begränsade till, diabetiska fotsår, venösa bensår och trycksår. De är en utmaning för sårvårdspersonal och konsumerar en hel del vårdresurser runt om i världen.

Stimulering av hårväxt Håravfall (androgenetisk alopeci) är en genetiskt förutbestämd sjukdom som beror på en överdriven respons på androgener. Detta tillstånd drabbar upp till 50 procent av män och kvinnor och kännetecknas av progressiv förlust av terminal hår på hårbotten när som helst efter puberteten.