Forskningsområden

Coegin Pharmas projektpipeline är grundad i gedigen forskning och samarbeten med banbrytande och internationellt erkända forskare och akademiker. Coegin Pharma grundades ursprungligen i Norge och bygger på årtionden av forskning. Med det senaste förvärvet av Follicum har Coegin Pharma lagt till nya och lovande peptidbaserade läkemedelskandidater som har visat sig skydda mänskliga celler mot metabolisk stress i samband med diabetes, vilket har en potential at minska organskador hos diabetespatienter.

Aktinisk keratos är solskador i hudens som beror på att huden har exponerats för mycket sol genom livet. Det är ett mycket vanligt förekommande förstadium till hudcancer.

Basalcellscancer är den vanligaste förekommande formen av hudcancer och den vanligaste av alla cancerformer.

Leukemi är en allmän term som inkluderar akut och kronisk lymfoblastisk leukemi (ALL, CLL) och akut och kronisk myeloid leukemi (AML, CML).

Lever- och njurfibros

Trippelnegativ bröstcancer är en aggressiv form av sjukdomen som kännetecknas av frånvaron av östrogen- och progesteronreceptorer och involverar inte överuttryck av human epidermal tillväxtfaktor 2 (HER2).

Kronisk njursjukdom (CKD) är slutresultatet av en serie sjukdomar som påverkar njurfunktionen negativt vilket i slutänden kan leda till njursvikt och död.

Kardiovaskulära komplikationer Diabetes är förknippat med en 2- till 3-faldigt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom (CVD) inklusive akut hjärtinfarkt och stroke, oberoende av vilken diabetestyp. De flesta akuta kardiovaskulära händelser orsakas av att ett aterosklerotisk plack brister, vilket kan vara dödligt. Komplikationer av diabetes, såsom hjärt-kärlsjukdom, njursvikt, blindhet och diabetiska fotsår, är djupgående och kostsamma för samhället med stigande vårdkostnader.

Sårläkning

Stimulering av hårväxt