Coegin News

Coegin News #10 - Bokslutskommuniké 2022

Coegin News #9 - Reccura Therapeutics

Coegin News #8 - Presentation av portföljbolaget Avexxin Oncology

Coegin News #7 - Presentation av portföljbolaget Follicum

Coegin News #6 - Positiv data för AVX001 inom basalcellscancer

Coegin News #5: Tore Duvold förklarar Coegins affärsmodell

Coegin News #4: Lars Bukhave Rasmussen berättar om bolagets nuläge

Coegin News #3: John Zibert berättar om det positiva resultatet från COAK-studien i aktinisk keratos