Coegin Pharma presenterar bolagsinformation om Avexxin Oncology

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") meddelade nyligen om det nyetablerade dotterbolaget Avexxin Oncology AS ("Avexxin Oncology") och presenterar nu ytterligare information om bolaget.

Avexxin Oncology är ett norskt bioteknikföretag som utvecklar en unik läkemedelskandidat specifikt för blockering av cPLA2, ett enzym känt för att spela en nyckelroll i tumörutvecklingen och i synnerhet vävnaden som omger tumören.

Läkemedelskandidaten AVX420 befinner sig för närvarande i den prekliniska utvecklingsfasen och målsättningen är att inleda kliniska studier under 2024 och förbereda projektet för en tidig exit.

Avexxin Oncology är ett norskt dotterbolag till Coegin Pharma och är en del av Coegin Pharma´s hub & spoke portfölj och bioteknikmodell. Avexxin Oncology vidareutvecklar den lovande nya och egenutvecklade cancerläkemedelskandidaten AVX420 och bolaget kommer att finansieras separat från Coegin Pharma, utan att i större utsträckning påverka kapitalbehovet i moderbolaget.

Avexxin Oncology´s läkemedelskandidat AVX420 verkar specifikt genom att blockera cPLA2, ett enzym känt för att spela en nyckelroll i tumörutvecklingen och i synnerhet vävnaden som omger tumören. Höga uttrycksnivåer av cPLA2 är korrelerade med dålig total överlevnad och bristande behandlingssvar från befintliga behandlingar. Bolagets läkemedelskandidat AVX420 har visat mycket lovande prekliniska data inom trippelnegativ bröstcancer och blodcancer (leukemi).

Läkemedelskandidaten AVX420 befinner sig för närvarande i den prekliniska utvecklingsfasen och målsättningen är att inleda kliniska studier under 2024 och förbereda projektet för en tidig exit.

Mer information om Avexxin Oncology finns i bifogad bolagspresentation och finns också tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida, se bolagspresentationen här.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Om Avexxin Oncology AS
Avexxin Oncology är ett norskt bioteknikföretag med fokus på utveckling av nya innovativa läkemedel inom inflammationsdriven cancer där behovet av nya och bättre behandlingar är stort. Avexxin Oncology skapar värden genom att på ett effektivt sätt utveckla nya läkemedelskandidater med stor terapeutisk potential till kliniska studier i partnerskap med kompetenta aktörer inom onkologi med mål om tidlig exit. Bolagets primära läkemedelskandidat AVX420 baseras på en unik och välvaliderad verkningsmekanism och har i prekliniska studier visat lovande resultat särskilt inom trippelnegativ bröstcancer och blodcancer (leukemi).