Press releases

For press releases previous to the merger with GoldBlue AB, click here.

Coegin Pharma och LUDC-IRC ingår avtal om forskningssamarbete

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") och Lund University Diabetes Centre-Industrial Research Centre ("LUDC-IRC") ingår ett tvåårigt forskningssamarbete för att identifiera och utveckla nya banbrytande läkemedelskandidater för behandling av fibros och kardiovaskulära sjukdomar associerade med diabetes.

Coegin Pharmas peptidbaserade läkemedelskandidater har nya och lovande egenskaper som potentiella first-in-class terapier inom fibros och kardiovaskulära sjukdomar associerade med diabetes. Coegin Pharma kommer att utforska dessa nya koncept ytterligare för att identifiera en ledande läkemedelskandidat under 2024 med målet att inleda prekliniskt arbete före utgången av 2024. Detta arbete kommer att ske genom ett forskningssamarbete med LUDC-IRC, där parterna nu etablerar ett tvåårigt forskningssamarbetsavtal.

Som ett led i detta samarbete fortsätter Coegin Pharma det täta samarbetet med forskare inom kardiovaskulära sjukdomar vid LUDC-IRC, där Coegin Pharma nu ingår som en viktig partner.

"Det finns ett stort behov av nya läkemedel för behandling av fibros och kardiovaskulära sjukdomar associerade med diabetes. Vi välkomnar Coegin Pharma till LUDC-IRC, och ser fram emot ett fruktbart samarbete. Coegin Pharma har viktig branscherfarenhet, som kan bidra till nya forskningssynergier och förhoppningsvis utveckling av nya läkemedel mot diabeteskomplikationer," säger professor Maria Gomez, koordinator för LUDC-IRC.

"Våra peptidbaserade läkemedelskandidater har stor potential och med detta samarbete är jag övertygad om att vi kan identifiera en stark läkemedelskandidat för att behandla några av de allvarliga komplikationer som är associerade med diabetes", säger Tore Duvold, VD för Coegin Pharma.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Om LUDC-IRC
Lund University Diabetes Centre-Industrial Research Centre är ett samverkande forskningsekosystem mellan akademi och industri som genom ett integrerat, tvärvetenskapligt forskningsprogram arbetar för att hitta lösningar på de stora vetenskapliga utmaningarna inom diabetes och sjukdomar associerade med diabetes. LUDC-IRC är ett forskningssamarbete som involverar 350 nyckelpersoner från akademi och industri och stöds av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Filer för nedladdning