Om oss

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och ”proof of concept”.

Affärsmodell och strategi

Coegin Pharmas affärsmodell bygger på att effektivt och genom en väldokumenterad metod utveckla nya innovativa läkemedelskandidater för sjukdomar där det medicinska behovet är stort. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av verksamma läkemedelskandidater till fas IIa alternativt till fas IIb. Ambitionen är att utlicensiera läkemedelskandidaterna till internationella läkemedelsbolag med sedvanliga betalningsupplägg innefattandes upfront-betalning, milestonesbetalningar och royaltyintäkter när läkemedlet når marknaden.

Utvecklingsplan 
Coegin Pharma besitter unika möjligheter att utveckla first in class-läkemedel för behandling av flera allvarliga sjukdomar där behovet av nya behandlingsmetoder är stort. Coegin Pharma bedriver utveckling av läkemedel för behandling av hudcancersjukdomar, leukemi och diabeteskomplikationer. Coegin Pharma är i slutskedet av en pågående kombinerad fas I/II-studie med AVX001 inom aktinisk keratos och planerar en fas IIa-studie under 2022 i basalcellscancer. Under 2021 startades den prekliniska utvecklingen av AVX420 mot leukemi och kroniska njursjukdomar med målsättningen att starta en klinisk fas I studie under 2023.  Bolaget arbetar samtidig med att ta fram kliniska läkemedelskandidater för behandling av allvarliga diabeteskomplikationer.