Om oss

Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser fokuserar på utveckling av nya banbrytande behandlingar för sjukdomar med ett stort medicinskt behov och stor kommersiell potential. Bolaget ska genom portföljbolag identifiera och värdeförädla attraktiva utvecklingsprojekt i preklinik och tidiga kliniska studier med en tydlig potential för värdeförädling och tidig exit. Coegin Pharma har i dagsläget sitt fokus på inflammatoriskt drivna sjukdomar inom cancer och inom diabeteskomplikationer.

Genom det strategiska förvärvet av Follicum som slutfördes under Q1 2022, breddade Coegin Pharma både sin projekt- och forskningskompetens samt skapade grunden för ett viktigt samarbete med Lunds universitet. Genom Coegin Pharmas offensiva strategiförändring anser styrelsen att bolaget skall kunna attrahera nya externa projekt som uppfyller Coegin Pharmas uppställda projektkrav.

Affärsmodell och strategi

Coegin Pharmas affärsmodell bygger på att effektivt och genom en väldokumenterad metod utveckla nya innovativa läkemedelskandidater för sjukdomar där det medicinska behovet är stort. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av verksamma läkemedelskandidater till fas IIa alternativt till fas IIb. Ambitionen är att utlicensiera läkemedelskandidaterna till internationella läkemedelsbolag med sedvanliga betalningsupplägg innefattandes upfront-betalning, milestonesbetalningar och royaltyintäkter när läkemedlet når marknaden.

Utvecklingsplan 
Coegin Pharma besitter unika möjligheter att utveckla first in class-läkemedel för behandling av flera allvarliga sjukdomar där behovet av nya behandlingsmetoder är stort. Coegin Pharma bedriver utveckling av läkemedel för behandling av hudcancersjukdomar, leukemi och diabeteskomplikationer. Coegin Pharma är i slutskedet av en pågående kombinerad fas I/II-studie med AVX001 inom aktinisk keratos och planerar en fas IIa-studie under 2022 i basalcellscancer. Under 2021 startades den prekliniska utvecklingen av AVX420 mot leukemi och kroniska njursjukdomar med målsättningen att starta en klinisk fas I studie under 2023.  Bolaget arbetar samtidig med att ta fram kliniska läkemedelskandidater för behandling av allvarliga diabeteskomplikationer.