Historia

Nedan presenteras en översiktlig bild av Coegins historik i korthet. Dotterbolaget Coegin Pharma AS (då Avexxin AS) grundades 2005. Koncernens moderbolag Coegin Pharma AB (tidigare GoldBlue AB) förvärvade Coegin Pharma AS genom ett omvänt förvärv av under 2020.

1998

Professor Berit Johansen med kollegor publicerar för första gången att enzymet cPLA2α är en central regulator av cytokininducerad proinflammatorisk transkriptionsfaktor NF-kB-aktivering i mänskliga hud keratinocyter.

2001

Verkningsstudier för cPLA2α medierad NF-kB-aktivering tillämplig på flera olika celltyper – grundläggande för identifiering och dokumentation av cPLA2α som ett mycket intressant terapeutiskt mål.

2005

Avexxin AS grundas med mål om att tillhandahålla en ny generation av läkemedel för behandling av allvarliga medicinska tillstånd som kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer.

2014

Potenta terapeutiska kandidater identifieras för behandling av cancer, inklusive hudcancer och trippel negativ bröstcancer.

2015

”Proof of Concept” (PoC) hos människa för sin ledande molekyl vid en topikal behandling för patienter som lider av mild till måttlig psoriasis.

2016 – 2018

Framgångsrik behandling med cPLA2α-hämmare av fibrossjukdomar i djurmodeller av njure och lunga.

2019

Avexxin AS namnändras till Coegin Pharma AS.

2020

  • Ny strategisk inriktning med fokus på utveckling av ny cancerbehandling.
  • GoldBlue AB (nu namnändrat till Coegin Pharma AB) genomför ett omvänt förvärv av Coegin Pharma AS.
  • Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 29 september 2020 beslutas om namnändring av GoldBlue AB till Coegin Pharma AB samt beslutades bland annat om att utse en ny styrelse. I samband med den extra bolagsstämman utsågs Tore Duvold till ny VD i Bolaget.

2021

Coegin Pharma slutförde omnoteringsprocessen på Nordic SME efter det omvända förvärvet.

2022

Coegin Pharma slutför fusionsförvärvet av Follicum.