Pressmeddelanden

Sista patientbesöket i Coegin Pharmas COAK-studie är nu genomfört

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") meddelar idag den 11 mars 2022 att sista patientbesöket (Last Patient Last Visit) genomförts i den pågående kliniska fas l/ll studien med läkemedelskandidaten AVX001 inom aktinisk keratos ("COAK-studien"). Bolaget följer tidigare kommunicerad tidsplan och förväntas kunna presentera topline-resultaten i slutet av Q1 2022.

Samtliga patienter i Coegin Pharmas COAK-studie har nu genomgått sista patientbesöket och har därmed avslutat behandlingen. Detta innebär att Bolaget följer tidigare kommunicerad tidsplan och förväntas kunna presentera topline-resultaten i slutet av Q1 2022.

Coegin Pharma har i samarbete med Studies&Me utfört en dubbelblind, placebokontrollerad, kombinerad fas I/II klinisk studie som leds av professor Merete Hædersdal, forskningsansvarig läkare vid Bispebjerg Hospital. I studien ingår cirka 60 patienter med aktinisk keratos för topikal behandling med läkemedelskandidaten AVX001. Studien har inkluderat patienter indelade i tre grupper med två olika doser av AVX001 samt placebo genom en kosmetisk attraktiv gelformulering. Patienterna har själva administrerat behandlingen en gång dagligen under fyra veckor för att sedan följas upp åtta veckor efter avslutad behandling. De primära målen med studien är att utvärdera säkerhet och tolerans och viktiga sekundära mål innefattar effektivitet och livskvalité.

VD, Tore Duvold kommenterar:
"Samtliga patienter har nu slutfört behandlingen och vi följer vår kommunicerade tidsplan för COAK-studien. Vi kommer nu att fokusera på att tidsenligt presentera topline-resultaten i slutet av Q1 2022."

Om atinisk keratos
Aktinisk keratos är solskador i hudens som beror på att huden har exponerats för mycket sol genom livet. Det är ett mycket vanligt förekommande förstadium till hudcancer. Aktinisk keratos anses vara en kronisk störning där majoriteten av patienterna upplever att lesionerna återkommer över tid. Aktinisk keratos ökar risken för att utveckla hudcancer eftersom den kan utvecklas till skivepitelcancer, en vanligt förekommande och ibland invasiv form av hudcancer. Förekomsten korrelerar väl med den sammanlagda exponeringen för solens ultravioletta (UV) strålar under livet, och även om den kan förekomma vid 20-30 års ålder är det betydligt vanligare hos patienter över 50 år.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Filer för nedladdning
2022-03-31
Regulatory

Coegin Pharma, a Nordic biotechnology company that, with unique technologies and competencies, develops novel treatments in cancer and inflammatory-driven diseases today reports positive top-line data from its COAK study - a clinical Phase I/II trial in which the safety and tolerability of AVX001 was evaluated in 60 patients with actinic keratosis. The findings demonstrated that two different doses of AVX001 (1% and 3%) are safe and well tolerated in treatment of patients with actinic keratosis. While the study was not designed to draw definite conclusions on efficacy, the findings indicate a clear tendency to efficacy and a potential for AVX001 to become a future treatment option for patients with actinic keratosis. Based on these results, additional in-depth analyses of the findings from the study are ongoing in parallel with the evaluation and planning of the continued clinical development of AVX001.

1
2
...
15
>>