Pressmeddelanden

GoldBlue AB: Uniträtter placerat på strategiska investerare

Två miljoner uniträtter i GoldBlue AB är placerade på nya strategiska investerare och huvudägaren utnyttjar alla uniträtter för att teckna aktier.

"Intresset för att teckna aktier i GoldBlues pågående företrädesemission är stort och vi har idag placerat 2.000.000 uniträtter på nya strategiska investerare. Trenden för bolaget har vänt och tillväxten på nylanserade marknader är mycket god. Detta i kombination med en gynnsam värdering i vår pågående emission gör erbjudandet mycket attraktivt. Jag använder själv alla mina befintliga uniträtter och tecknar för 2 miljoner kronor." - Rune Löderup, Ordförande

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 08.38 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: [email protected]
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien.

Filer för nedladdning
2018-12-03
Regulatorisk

Två miljoner uniträtter i GoldBlue AB är placerade på nya strategiska investerare och huvudägaren utnyttjar alla uniträtter för att teckna aktier.

2018-11-29

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 29 november - 14 december 2018. Handel i teckningsrätter avslutas den 12 december.

<<
1
...
13
14
15