Pressmeddelanden

BioStock publicerar artikel om Coegin Pharmas avslutade fas l/ll-studie inom aktinisk keratos

BioStock har idag den 8 april 2022 publicerat en artikel om Coegin Pharmas avslutade fas l/ll-studie. Den första avläsningen från Coegin Pharmas COAK fas I/II-studie i aktinisk keratos har producerat positiva resultat.

VD, Tore Duvold, ger sitt perspektiv på top-line datan och sina tankar om nästa steg. Artikeln finns även tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida. 

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2022/04/fas-i-data-starker-coegin-pharma/                                                           

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Filer för nedladdning