Nyheter

Coegin Pharma stärker sitt kommersiella fokus genom att tillsätta Kristian Lykke Fick som Chief Commercial Officer

Kristian Lykke Fick ansluter till Coegin Pharma AB som Chief Commercial Officer. Coegin Pharma stärker ledningsgruppen för att säkerställa att bolaget har rätt kompetens och erfarenhet inför den fortsatta affärsutvecklingen som löper parallellt med vidareutvecklingen av bolagets projektportfölj.

Kristian Lykke Fick är specialiserad på biovetenskap och affärsutveckling med mer än tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av bland annat dermatologiska sjukdomar, infektionssjukdomar och njursjukdomar. Kristian Lykke Fick har haft ledande positioner i LEO Pharma under närmare 20 års tid och kommer senast från LEO Pharma INC i Toronto där han tillträdde som verkställande direktör under 2018. I Kristians tidigare roller har fokus främst legat på försäljning och marknadsföring, affärsstrategi och affärsutveckling, som inkluderade inlicensiering och utlicensiering. Kristian Lykke Fick har en Bachelor i Business Administration från Université Catholique de Louvain-la-Neuve i Belgien och Aarhus School of Business i Danmark. Utöver det har Kristian även en masterexamen i Economics från Royal Veterinary and Agricultural University i Köpenhamn.

Kristian Lykke Fick kommentarer:
"Med läkemedelskandidaten AVX001 redo för fas I/II-studie ser jag nu att Coegin Pharma går in i ett skede där affärsutveckling och partnerskap kommer att spela en allt större roll. Med min bakgrund och erfarenhet tror jag mig kunna bidra positivt till bolagets framtida utveckling."

Tore Duvold kommentarer:
''Jag är mycket glad över att få Kristian Lykke Fick med ombord. Hans långa kommersiella erfarenhet inom Life-science sektorn kommer ha stor betydelse för utvecklingen av Coegin Pharma. Jag ser mycket fram emot samarbetet och hälsar Kristian hjärtligt välkommen.''