Coegin News

Coegin News #6 - Positiv data för AVX001 inom basalcellscancer

Coegin News #5: Tore Duvold förklarar Coegins affärsmodell

Coegin News #4: Lars Bukhave Rasmussen berättar om bolagets nuläge

Coegin News #3: John Zibert berättar om det positiva resultatet från COAK-studien i aktinisk keratos

Coegin News #2 - John Zibert berättar om den positiva subanalysen av FOL005

Coegin News #1: Tore Duvold berättar om uppdaterad strategi och 2-årsplan