Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Valberedning utsedd inför Coegin Pharma AB:s årsstämma 2021

I enlighet med beslut från Coegin Pharma AB:s extra bolagsstämma den 29 september 2020 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Coegin Pharma AB inför årsstämman 2021. Valberedningen består av följande personer, som företräder bolagets tre största aktieägare som accepterat deltagande i valberedningen:

  • Jonas Edelswärd, ordförande i valberedningen och utsedd av Almi Invest Syd AB
  • Niclas Lundqvist, utsedd av Sparebank 1 Markets AS och styrelseordförande i Coegin Pharma AB
  • Rune Löderup, utsedd i kraft av privat ägande

Bolagets styrelseordförande, Niclas Lundqvist, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 20 maj 2021 i Lund.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen och dess ovanstående uppdrag kan göra detta via e-post till [email protected].

Lund den 27 januari 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.