Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma utser ny CFO

Coegin Pharma AB har rekryterat Alexander Dahlquist som ny CFO.

Alexander Dahlquist har lång erfarenhet inom ekonomi och finans med ledande roller på bland annat Goodyear Dunlop och Saint-Gobain. Alexander kommer närmast från en befattning som CFO för BIMobject AB, noterat på Nasdaq First North Stockholm. Alexander har studerat vid American School of Paris och har en kandidatexamen inom statistik från Lunds universitet.

VD Tore Duvold kommenterar
"Jag är mycket glad att kunna välkomna Alexander till Coegin Pharma. Rekryteringen är ett led i att bredda bolagets ledningsgrupp och Alexander tillför bolaget både erfarenhet och kompetens inför den kommande breddningen av koncernen."

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Filer för nedladdning
2021-11-16
Regulatorisk

Coegin Pharma AB har rekryterat Alexander Dahlquist som ny CFO.

2021-11-08
Regulatorisk

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

<<
1
2
3
4
...
8
>>