Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma stärker sitt kommersiella fokus genom att tillsätta Kristian Lykke Fick som Chief Commercial Officer

Kristian Lykke Fick ansluter till Coegin Pharma AB som Chief Commercial Officer. Coegin Pharma stärker ledningsgruppen för att säkerställa att bolaget har rätt kompetens och erfarenhet inför den fortsatta affärsutvecklingen som löper parallellt med vidareutvecklingen av bolagets projektportfölj.

Kristian Lykke Fick är specialiserad på biovetenskap och affärsutveckling med mer än tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av bland annat dermatologiska sjukdomar, infektionssjukdomar och njursjukdomar. Kristian Lykke Fick har haft ledande positioner i LEO Pharma under närmare 20 års tid och kommer senast från LEO Pharma INC i Toronto där han tillträdde som verkställande direktör under 2018. I Kristians tidigare roller har fokus främst legat på försäljning och marknadsföring, affärsstrategi och affärsutveckling, som inkluderade inlicensiering och utlicensiering. Kristian Lykke Fick har en Bachelor i Business Administration från Université Catholique de Louvain-la-Neuve i Belgien och Aarhus School of Business i Danmark. Utöver det har Kristian även en masterexamen i Economics från Royal Veterinary and Agricultural University i Köpenhamn.

Kristian Lykke Fick kommentarer:
"Med läkemedelskandidaten AVX001 redo för fas I/II-studie ser jag nu att Coegin Pharma går in i ett skede där affärsutveckling och partnerskap kommer att spela en allt större roll. Med min bakgrund och erfarenhet tror jag mig kunna bidra positivt till bolagets framtida utveckling."

Tore Duvold kommentarer:
''Jag är mycket glad över att få Kristian Lykke Fick med ombord. Hans långa kommersiella erfarenhet inom Life-science sektorn kommer ha stor betydelse för utvecklingen av Coegin Pharma. Jag ser mycket fram emot samarbetet och hälsar Kristian hjärtligt välkommen.''

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Filer för nedladdning
2021-07-05
Regulatorisk

Coegin Pharma AB meddelar att danska läkemedelsverket har godkänt bolagets ansökan om start av klinisk fas I/II-studie med bolagets läkemedelskandidat AVX001 inom aktinisk keratos ("COAK-studien"). För att kunna starta studien inväntar Bolaget godkännande även från den vetenskapliga etikkommittén som meddelat att de har förseningar i sina handläggningstider. Studien kommer att genomföras på Bispebjerg Hospital i Köpenhamn och förväntas inledas under augusti 2021.

<<
1
2
3
4
5
...
8
>>