Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma medverkar på Stora Aktiedagen den 29 november

Coegin Pharma kommer delta vid Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen på hotell Birger Jarl i Stockholm den 29 november, kl. 14:30. CCO Kristian Lykke Fick kommer presentera Coegin Pharma och besvara frågor.

Presentationen sänds live, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor till Kristian Lykke Fick, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till [email protected]. Dina frågor kommer att förmedlas av moderator i samband med frågestunden efter presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:
Kristian Lykke Fick, CCO
E-post: [email protected]
Telefon: +45 53 39 80 18

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Filer för nedladdning