Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma har erhållit slutligt godkännande på COAK-studien

Coegin Pharma AB meddelar att den danska etiska kommittén slutligt har godkänt bolagets ansökan om start av klinisk fas I/II-studie med bolagets läkemedelskandidat AVX001 inom aktinisk keratos ("COAK-studien"). Detta innebär att bolaget kan följa den tidigare kommunicerade tidsplanen avseende presentation av topline-resultaten under Q1 2022. Patientrekryteringen förväntas starta under inledningen av november 2021.

Tillsammans med det tidigare erhållna godkännandet från danska läkemedelsverket innebär detta nu att Coegin Pharma har samtliga tillstånd för start av COAK-studien. Patientrekryteringen förväntas starta under inledningen av november 2021 och topline-resultaten förväntas då kunna presenteras i slutet av Q1 2022.

VD Tore Duvold kommenterar
"Vi kan nu glädjande meddela att vi slutligen erhållit samtliga tillstånd för att kunna starta vår kliniska fas I/II-studie inom aktinisk keratos. Vi har under en tid arbetat intensivt med förberedelserna för uppstarten av studien och från vår sida snabbt hanterat de synpunkter som inkom från etiska kommittén. Det ska bli spännande att följa studien och vi ser fram emot att kunna presentera topline-resultaten i slutet av Q1 2022."

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14:00 CET den 25 oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Filer för nedladdning
2022-03-31
Regulatory

Coegin Pharma, a Nordic biotechnology company that, with unique technologies and competencies, develops novel treatments in cancer and inflammatory-driven diseases today reports positive top-line data from its COAK study - a clinical Phase I/II trial in which the safety and tolerability of AVX001 was evaluated in 60 patients with actinic keratosis. The findings demonstrated that two different doses of AVX001 (1% and 3%) are safe and well tolerated in treatment of patients with actinic keratosis. While the study was not designed to draw definite conclusions on efficacy, the findings indicate a clear tendency to efficacy and a potential for AVX001 to become a future treatment option for patients with actinic keratosis. Based on these results, additional in-depth analyses of the findings from the study are ongoing in parallel with the evaluation and planning of the continued clinical development of AVX001.

1
2
3
4
5
6