Trippelnegativ bröstcancer

Om trippelnegativ bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor världen över (Källa: World Cancer Research Fund) och är den cancerform som orsakar flest dödsfall. Trippelnegativ bröstcancer är en aggressiv form av sjukdomen som kännetecknas av frånvaron av östrogen- och progesteronreceptorer och involverar inte överuttryck av human epidermal tillväxtfaktor 2 (HER2).

På grund av brist på specifika receptorer behandlas trippelnegativ bröstcancer vanligtvis med kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. I början av 2018 har en första PARP-hämmare godkänts av FDA och kommer att bli tillgänglig för behandling av cirka 10 procent av patienter med trippelnegativ bröstcancer som är BRCA-mutationspositiva. Flera immuno-onkologiska läkemedel är också under utveckling med Atezolizumab som nyligen godkänts som förstahandsbehandling i kombination med Abraxane.

Att döma av hur TNBC svarar på andra riktade terapier och framgångsgraden för immunonkologiska medel vid andra cancerindikationer, är det uppenbart att behovet av innovation kommer att förbli högt även inom detta område. Därför kan Coegin Pharma skapa sig en egen position för TNBC-patienter eller alternativt ingå i kombinationsterapier med andra substanser såsom PI-3K-hämmare för att tillgodose det höga innovationsbehovet.

Marknadsöversikt

Försäljningen av bröstcancerbehandlingar kommer att öka från ett värde på 9,8 miljarder USD 2013 till 18,2 miljarder USD år 2023 (Källa: IMS Health). Datamonitor Healthcare uppskattar att det år 2018 fanns 2,1 miljoner fall och 8,6 miljoner med fem års prevalens av bröstcancer över hela världen. År 2027 förväntas incidenter och vanliga fall av bröstcancer öka till 2,3 miljoner respektive 9,3 miljoner fall.