Pipeline

Projektöversikt & milestoneplan

Genom Coegin Pharmas välvaliderade forskning har cPLA2α-enzymet konstaterats vara ett relevant terapeutiskt mål för flera cancer-¬ och inflammatoriska sjukdomar; exempelvis aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom.

Bolaget har tidigare erhållit ”proof of concept” i en första klinisk fas I/II-studie inom psoriasis vilket har givit en solid validering av verkningsmekanismen. Bolagets utvecklingsprojekt besitter unika möjligheter att utveckla first in class-läkemedel för behandling av flera allvarliga sjukdomar där behandlingen för närvarande är otillräcklig. Bolaget ser intressanta möjligheter i Follicums unika peptidteknologi och expertis inom diabeteskomplikationer och målsättningen är att arbeta fram fler kliniska läkemedelskandidater med potential inom indikationer med ett stort medicinskt behov.

Projekt/Indikation Kandidat Administrationsväg 2021 2022 2023
Aktinisk keratos AVX001 Topikal Fas I/II Fas IIb   
Basalcellscancer AVX001 Topikal   Fas IIa   
Leukemi/TNBC AVX420 Systemisk Pre-klinik  Pre-klinik Fas I  
Kronisk njursjukdom AVX420 Systemisk Pre-klinik  Pre-klinik Fas I  

Tidslinje

Väsentliga milestones under 2021 – 2022

År

Aktinisk keratos(Fas I/II)

Basalcellscancer(Fas IIa) Cancer(Klar till fas I) Kroniska njursjukdomar(Klar till fas I) Spinout 
2021
 • Inlämnande av klinisk ansökan Q1
 • Patientrekrytering inleds Q4
 
 • Val av kandidat Q2 
 • Start av pre-klinik Q3
 • Val av kandidat Q2 
 • Start av pre-klinik Q3
 
2022
 • Topline resultat Q1
 • Inlämnande av klinisk ansökan Q1 
 • Patientrekrytering inleds Q3 
 • Sista patient behandlad och uppföljd Q4 
 • Topline resultat Q1 2023 
 • Pre-klinik kompletterad Q2 
 • Klar till fas I Q4
 • Pre-klinik kompletterad Q2 
 • Klar till fas I Q4
 • “Cancer Company” Q1 
 • “Kidney Company” Q3