Pipeline

Genom det strategiska fusionsförvärvet av Follicum AB har Coegin Pharma lagt till en ny rad av peptidbaserade läkemedelskandidater. Förutom FOL005 för behandling av håravfall finns det två andra läkemedelskandidater som har visat lovande resultat för att skydda humana celler mot metabolisk stress och skador associerade med diabetes, vilket har en potential att minska organskador hos diabetespatienter. Dessa peptidbaserade läkemedelskandidater bedöms som intressanta kandidater för utveckling av nya läkemedel som minskar risken för diabeteskomplikationer, såsom kroniska sår, kroniska lever- och njursjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Coegin Pharma har både stor och djup kunskap kring lever- och njursjukdomar och det finns betydande synergier i att kombinera Coegin Pharmas befintliga cPLA2a hämmare och de peptidbaserade läkemedelskandidaterna från Follicum. Som ett resultat av detta kan Coegin Pharma nu presentera en utökad portfölj av lovande innovativa koncept för behandling av cancer, kroniska inflammatoriska sjukdomar och diabeteskomplikationer baserade på både småmolekyler såväl som på bolagets peptidteknologi genom förvärvet Follicum.

Projekt Indikation Forskning Preklinik Fas l FAS llA Fas llb
AVX001 GEL Aktinisk keratos           
FOL005 Stimulering av hårväxt          
AVX001 GEL  Basalcellscancer          
FOL005
Sårläkning          
AVX 420 Leukemi          
AVX 420 / FOL026 Lever och njur-fibros          
FOL056 Kardiovaskulära komplikationer