Patent

Coegin Pharma har en solid IP-portfölj med 20 patentfamiljer inkluderande substanspatent, användarpatent, kombinationspatent och formuleringspatent. Patentfamiljerna i tabellen nedan har lämnats in i USA, Europa, Kanada, Japan, Australien och även i andra områden som Kina, Hongkong, Korea, Indien, Israel, Nya Zeeland och Norge. Patentfamiljerna är giltiga från och med 2023 till och med 2037.

 

Utvalda patentfamiljer

Beviljade

Pending

PCT/GB03/000364

AVX001 type ketones for the treatment of psoriasis

AVX001 type ketones in a pharmaceutical composition

Multiple granted United States patents

 

PCT/2010/064687

Oxothiazole compounds and their use for the treatment of certain chronic inflammatory conditions

Europe, United States, United States Continuation, Australia, Australia (divisional), Canada, China, China (Divisional), Japan, Republic of Korea, Republic of Korea (divisional), Hong Kong

 

PCT/EP2010/003384

AVX001 type ketones for the treatment of glomerulonephritis

Europe, Europe (Divisional), United States, Australia, Canada, Japan

 

PCT/EP2014/051655

Oxothiazole compounds and their use in the treatment of chronic inflammatory disorders and proliferative disorders such as cancer

Europe, United States, Australia, China, India, Japan

Republic of Korea, Canada, China (divisional)

PCT/EP2015/067836

Oxothiazole compounds and their use for the treatment of chronic inflammatory disorders and proliferative disorders such as cancer

Europe, United States, Australia, Japan

Canada, China, India, Republic of Korea, Hong Kong, United States (continuation)

PCT/EP2015/061534

AVX001 type ketones for the treatment of skin cancer

Europe, United States, Australia

Canada, China, Republic of Korea

PCT/EP2017/056022

AVX001 and AVX002 in combination with BEZ235

Australia

Europe, United States, Canada, China, Japan, Republic of Korea, New Zealand, Hong Kong

PCT/EP2017/056016

AVX235 and AVX420 in combination with BEZ235

Australia

Europe, United States, Canada, China, Japan, New Zealand, Republic of Korea, Hong Kong

PCT/EP2017/073951

Formulation comprising AVX001 type ketones and silicone

Australia

Europe, United States, Canada, China, India, Israel, Japan, New Zealand, Republic of Korea

PCT/EP2017/078169

Oxothiazole compounds in combination with a secosteroid

Australia

Europe, United States, China, Israel, New Zealand

PCT/EP2017/078162

Oxothiazole compounds in combination with a corticosteroid

Australia

Europe, United States, Canada, China, Israel, New Zealand

PCT/EP2018/066028

AVX001 type ketones for the treatment of fibrotic diseases

 

Europe, United States, Australia, Canada, China, Japan

PCT/EP2019/060544

Oxothiazole compounds for the treatment of fibrotic diseases

 

United States, China, Japan, Europe