Leukemi

Om leukemi

Leukemi är en allmän term som inkluderar akut och kronisk lymfoblastisk leukemi (ALL, CLL) och akut och kronisk myeloid leukemi (AML, CML).

Beroende på indikation behandlas dessa sjukdomar idag med en kombination av terapier inklusive kemoterapi (till exempel cytarabin, decitabin), riktade medel (till exempel PI­3K, BTK, Bcr­Abl­hämmare), monoklonala antikroppar och nyligen utvecklade CAR­T­behandlingar. Immunonkologi­terapi är också en behandlingsmetod vi i dagsläget ser över. Imunonkologiska behandlingar aktiverar vårt immunsystem och gör det möjligt att upptäcka cancerceller och förstöra dem.

Sammantaget och beroende på olika subindikationer är dock fortfarande det medicinska behovet stort, där stora förhoppningar sätts till utvecklingen av nya innovativa terapier. 2016 fanns cirka 12 310 fall av CML i USA, Japan och på de fem större EU-­marknaderna (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien). Antalet incidentfall beräknas att öka med 32,7 procent för att nå 16 330 till 2036 (källa: Datamonitor).

Marknadsöversikt

AML-marknaden värderades till cirka 700 MUSD 2018 och beräknas uppgå till 1 540 MUSD 2024, vilket motsvarar en CAGR på 14 procent. Försäljningen av viktiga CLL-läkemedel i USA, Japan och fem stora EU-marknader uppgick 2017 till 4,2 miljarder USD. Värdet på dessa marknader förväntas öka till 8,0 miljarder USD till 2026 (källa: Datamonitor).