FOL056 (Kardiovaskulära komplikationer)

Coegin Pharmas peptidbaserade läkemedelskandidater har nya och lovande egenskaper som potentiella innovativa terapier inom hjärt- och kärlsjukdom associerat med diabetes, Coegin Pharma kommer att utforska dessa nya koncept ytterligare för att identifiera en ledande läkemedelskandidat under slutet av 2023 med målet att inleda prekliniskt arbete under 2024. Dettas arbete kommer att ske i nära samarbete med Lunds universitet, där vi nyligen har etablerat ett strategiskt samarbete med de internationellt erkända forskarna inom diabetes och diabeteskomplikationer, professor Anna Hultgårdh och professor Jan Nilsson, båda verksamma vid Lunds universitet.