FOL005 (Stimulering av hårväxt)

Coegin Pharma AB presenterade nyligen positiva slutsatser från analysen av den kliniska fas IIa studien med FOL005 för stimulering av hårväxt, vilket Coegin Pharma övertog i samband med förvärvet av Follicum. FOL005 är baserad på forskning om det mänskliga proteinet osteopontin och FOL005 är en peptid med en kortare sekvens av proteinet. Analysen visade att män med väsentligt nedsatt hårväxt faktiskt uppnådde en signifikant effekt trots en relativt kort behandlingsperiod. Coegin Pharma bedömer att FOL005 kan utvecklas till en värdefull läkemedelskandidat för vissa typer av håravfall och att projektet kan ha ett betydande kommersiellt värde. Den bästa vägen framåt för projektet är att finna den rätta partnern som kan färdigutveckla och kommersialisera en produkt. En utlicensiering bedöms skapa de bästa förutsättningarna för projektet och därigenom även skapa värde för Coegin Pharmas aktieägare, vilket är i linje med bolagets strategi.

Coegin Pharma kommer kontinuerligt att kommunicera mer detaljerade projektplaner och milstolpar efter hand projekten mognar.