AVX420/FOL026 (Njur- och leverfibros)

AVX420 och FOL026 har bevisat sin terapeutiska potential för behandling av fibros, till exempel vid kronisk njursjukdom eller leversjukdom. För närvarande befinner sig projektet i tidig preklinisk fas där planen är att testa AVX420 och FOL026 i sjukdomsmodeller för lever- och njurfibros. Avsikten är att inleda fas I-studier under slutet av 2023 eller under inledningen av 2024.

Coegin Pharmas forskargrupp, ledd av professor Berit Johansen vid Norges tekniska universitet i Trondheim (NTNU), spelar en nyckelroll i utvecklingen av leukemi- och fibrosprojekten. Här finns internationellt erkända kompetenser inom cPLA2a och gedigen erfarenhet inom fibros genom samarbete med Harvard Medical School.