AVX420 (Leukemi)

Satsningen inom leukemi tog ett viktigt steg framåt under 2021 genom val av AVX420 som ny läkemedelskandidat. AVX420 har visat lovande resultat i ett flertal prekliniska modeller för leukemi och andra cancertyper. Även om substansen har potential inom olika typer av cancer, görs bedömningen i nuläget att resultaten visar på att leukemi skall vara bolagets fokus som den första cancerindikationen för AVX420. Bolaget utesluter dock inte att substansen i ett senare stadium kan utvecklas inom andra cancersjukdomar.

Med AVX420 har Coegin Pharma dokumenterat en stark cPLA2a-hämmande effekt vid leukemi, vilket visar på att AVX420 kan vara en lovande läkemedelskandidat för behandling av vissa typer av leukemi. Projektet fortskrider, men den prekliniska planen är försenad på grund av störningar i internationella leveranskedjor. Den prekliniska fasen förväntas slutföras under 2023 i kombination med att fas I inleds under samma år. Professor Thoas Fioretos som är verksam vid Lunds universitet, är särskilt erkänd för sin forskning och kliniska expertis inom leukemi, och genom hans anslutning till styrelsen och bolaget stärks förutsättningarna för projektet betydligt. Thoas Fioretos är bland annat medgrundare av Cantargia AB och Qlucore AB.